uniunea europeana
gov
instrumente
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 8: REACT EU
Obiectivul specific 8.3: Măsuri de investiții și relansare economică prin antreprenoriat pentru limitarea efectelor pandemiei COVID-19
Titlul proiectului: ESS - Economie Socială Sustenabilă în mediul rural
Contract nr. POCU/1009/8/3/148511

Vezi obiectivele generale ale proiectului

Adresa

Tudor Vladimirescu, Nr. 36

Telefon

+40 758 959 961

Proiectul dezvoltă premisele necesare pentru ca persoanele care doresc să demareze o activitate pe cont propriu în domeniul economiei sociale, să își dezvolte spiritul antreprenorial în domeniul economiei sociale iar afacerile înființate de aceștia să beneficieze de finanțarea și de suportul necesar pentru lansarea cu succes pe piață.

ESS - Economie Socială Sustenabilă în mediul rural

Etape Implementare

Etapa 1

Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi. Vezi mai mult

Etapa 2

Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale. Vezi mai mult

Etapa 3 de sustenabilitate

Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului. Vezi mai mult

Activitățile proiectului vizează în mod direct și integrat dezvoltarea spiritului antreprenorial în domeniul economiei sociale, activitatea independentă, sprjinul personalizat și crearea unui cadru de dezvoltare economică în domeniul economiei sociale.

Citește ultimele noutăți

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro